Hulpverleningspraktijk De Verbinding

Mandenvlechterslaan 14C

3781 DV Voorthuizen

 

t    06  1041 9386

i     www.hulpverleningindecontext.nl

e    info@hulpverleningindecontext.nl

 

AGB code Zorgverlener: 90-38592

AGB code Praktijk: 90-(0)17111

Persoonlijke visie en motivatie

 

‘Wat een mens vroeger heeft leren denken, voelen en handelen kan inspirerend zijn, maar wordt soms ook als beperkend of beklemmend ervaren. In mijn eerdere baan als praktijkopleider ziekenverzorgenden en maatschappelijk werker kwam ik dat vaak tegen: mensen die zich door ‘een rugzak’ belemmerd voelden in hun functioneren. Om hen hierin verder te kunnen helpen, koos ik voor een specialisatie in de contextuele therapie.’

 

 ‘De naam DE VERBINDING vat voor mij heel kort samen waar het in de contextuele therapie (maar eigenlijk in heel het leven) om gaat: jouw verbondenheid met anderen, positief of negatief. Juist omdat een mens niet op zichzelf leeft, kies ik voor een focus op inzicht in en verbetering van relaties. Als christen laat ik mij hierbij ook inspireren door de Bijbel, waarin God vertelt hoe Hij mensen vrijmaakt en aan elkaar verbindt. Dit geeft mij een extra basis en passie om christenen en niet-christenen te helpen naar gezonde, leefbare relaties en persoonlijk herstel.

 

 

Deskundigheid

 

• Master Contextuele Hulpverlening

• Contextueel Hulpverlener (VCW)

• Leertherapie 'Leren over leven'

• Praktijkopleider ziekenverzorgenden

• Ziekenverzorgende

 

Ter bevordering van haar deskundigheid neemt Henny structureel deel aan intercollegiale toetsing. Als therapeute hecht zij er belang aan, haar analytische vermogen te combineren met een toegewijde en respectvolle benadering van haar cliënten en eventuele betrokkenen. Met een brede kennis van de diverse kerkelijke signaturen, kan zij zich goed verplaatsen in de belevingswereld van cliënten uit de omgeving van Voorthuizen.