Hulpverleningspraktijk De Verbinding

Mandenvlechterslaan 14C

3781 DV Voorthuizen

 

t    06  1041 9386

i     www.hulpverleningindecontext.nl

e    info@hulpverleningindecontext.nl

 

AGB code Zorgverlener: 90-38592

AGB code Praktijk: 90-(0)17111

Waarom contextuele therapie?

 

Ieder mens is – positief of negatief, bewust of onbewust – verbonden met anderen. De contextuele therapie helpt u naar vrijheid in deze verbondenheid, zonder uzelf en de zaken uit hun verband te rukken.

 

Wat is contextuele therapie?

 

Binnen de therapie staat contextuele benadering centraal, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van diverse methodieken. Persoonlijk herstel door inzicht in en verbetering van relaties. De contextuele therapie heeft als invalshoek uw persoonlijke context: uw houding ten opzichte van uzelf en uw relatie(s) met partner, gezin, familie, vrienden, werk en omstandigheden. Juist omdat een mens nu eenmaal niet op zichzelf leeft, maar in (bewuste of onbewuste) verbondenheid met anderen, is de contextuele therapie gericht op verbetering van die relaties. Niet zelden hebben problemen in persoonlijke relaties of op het werk een ‘link’ met wat u in vroegere situaties heeft leren voelen, denken en handelen. Contextuele therapie biedt inzicht in emotionele bindingen in het heden, vanuit het verleden en helpt u te ontdekken welke plek u kan en mag innemen ten opzichte van anderen. Hiermee creëert u ruimte voor verwerking, herstel en verandering. Naast het bespreken van ervaringen, krijgt u ook een aantal doelgerichte opdrachten, waarmee u kunt oefenen in uw persoonlijke leefomgeving . Met respect voor alle betrokkenen wordt er zo toegewerkt naar werkbare en zinvolle relaties en persoonlijk herstel.

 

Geschikt voor welke hulpvragen en problemen?

 

Therapie kan behulpzaam zijn wanneer u er zelf (even) niet meer uitkomt met bepaalde gevoelens, relaties, gezin, familie, werk of omstandigheden. U voelt zich belemmerd in uw functioneren en/of uit balans. Op zo’n moment kan het wenselijk, of zelfs noodzakelijk zijn een deskundig hulpverlener in te schakelen.

 

Zoals bijvoorbeeld in de volgende situaties:

• Relatieproblemen

• Gezins- en familieproblematiek

• Verlieservaring of rouwverwerking

• Identiteitsvragen, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens

• Geloofsbeleving

• Overbelasting door thuis- of werksituatie / burn-out

• Faalangst

• Omgaan met ziekte of handicap

 

…of wanneer u zich herkent in een van de volgende zinsneden:

• ‘Zo houd ik het niet vol!’

• ‘Ik doe het toch nooit goed’

• ‘Niemand ziet mij’

• ‘Wie ben ik eigenlijk?’

• ‘Mijn ouders begrijpen mij niet’

• ‘We hebben steeds ruzie’

• ‘Hoe gaan we samen verder?’

• ‘We wilden het zo graag anders doen!’

• ‘Als ik de controle maar niet verlies’

 

Mochten uw vragen en/of problemen samenhangen met psychiatrische of verslavingsproblematiek, dan verwijst De Verbinding u door naar gerelateerde hulpverleningsinstanties.

 

Heeft u nog vragen of wilt u erover praten? Wij helpen u graag verder!