Hulpverleningspraktijk De Verbinding

Mandenvlechterslaan 14C

3781 DV Voorthuizen

 

t    06  1041 9386

i     www.hulpverleningindecontext.nl

e    info@hulpverleningindecontext.nl

 

AGB code Zorgverlener: 90-38592

AGB code Praktijk: 90-(0)17111

Aanmelding

 

Bij hulpverleningspraktijk De Verbinding kunt u met uw hulpvraag zondermeer terecht. Een verwijsbrief van de huisarts is niet noodzakelijk. Een aanmelding kan telefonisch of per email. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

 

Intake

 

Een intake omvat één of twee persoonlijke gesprekken met de therapeut. Om uw specifieke hulpvraag nauwkeurig in kaart te brengen, vragen wij u te vertellen over uw leefsituatie, gezondheid, relaties, vragen en problemen en over het gezin van herkomst. Aan de hand hiervan - en in overleg met u - wordt vervolgens een overeenkomst opgesteld. Hierin worden uw specifieke hulpvragen,  persoonlijke doelen, de werkwijze en het aantal therapeutische gesprekken geformuleerd.

 

De therapie

Praten én doen

 

Nadat de hulpvraag is vastgesteld en uw persoonlijke doelen geformuleerd zijn, begint u met een aantal therapeutische gesprekken. Samen met therapeute Henny van Geresteijn pakt u uw persoonlijke ‘puzzelstukjes’ op, om ze vervolgens op de juiste plaats neer te leggen. Er wordt gekeken naar de invloeden vanuit de levensgeschiedenis in het hier en naar wat helpend is om veranderingen aan te brengen. Naast het bespreken van ervaringen krijgt u ook een aantal doelgerichte opdrachten, waarmee u in uw persoonlijke leefomgeving kunt oefenen.

Tussentijds is er een evaluatiemoment, waarin de reeds gevolgde therapie besproken wordt. Als dit wenselijk blijkt, worden de opgestelde doelen bijgesteld en het aantal therapiegesprekken aangepast.

Voor de therapeut is het van groot belang te weten hoe cliënten de therapie ervaren hebben. Na beëindiging van de therapie wordt u daarom gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

 

Kosten en vergoedingen

 

Een gesprek duurt doorgaans een uur. Hiervoor wordt een standaardtarief in rekening gebracht, dat overeenkomt met tarieven in de beroepsgroep. Afspraken die meer tijd kosten, worden naar rato verrekend. Bij verhindering dient u de afspraak 24 uur van tevoren af te zeggen, om te voorkomen dat deze in rekening wordt gebracht.